VENNESANGEN


MEL.: TIPPERARY

Det er en fin ting å vinne venner,
og så lett går det til
Den som sitter ved din side
kan du vinne med et smil.
Du kan aldri mer alene
på mørke veier gå,
det er en fin ting å vinne venner,
la oss gjøre det nå.


Det er en fin ting å kjenne gleden
og så lyst blir det da.
Den du treffer skal du vise
at hans nærvær gjør deg glad.
Du blir aldri mere ensom
i en verden trist og grå.
Det er en fin ting å kjenne gleden,
la oss vise det nå.

Back

Home

Aase Margrete 2006