NIDELVEN


Nidarosdomen og Nidelven

Nidelven


Langt i det fjerne bak fjellene blå
Ligger et sted jeg har kjær.
Dit mine drømmer og tanker vil gå,
Alltid du er meg så nær.

Nidelven stille og vakker du er
Her hvor jeg går og drømmer.
Drømmer om deg som jeg hadde så kjær,
Nå er det bare minner.

Den gamle bybro er lykkens portal
Sammen vi seiler i stjernekorall.
Nidelven stille og vakker du er
Her hvor jeg går og drømmer.

Back

Home

Aase Margrete 2006