Anita

 

(26.June 1987-21.February 2004)

Anita

In loving memory

 

I love you! We meet again........Grandma.

 

KINE OG RONJA

Kine og Ronja savner storesøster, og de er ofte og besøker  graven

 

MARTE OG HÅKON

Marte og Håkon er flinke til å stelle på kirkegården

To the parents

 

Home

 

Aase Margrete 2006