The Skei Family  

 

Annika er for tiden hjemmeværende husmor. Hun er leder i lokallaget av foreningen Vi som har et barn for lite.

Hun har fra tidligere utdanning i Handel og kontor fra Stjørdal Videregående Skole.

Annika har seks barn: Anita, som døde i en tragisk bilulykke i 2004, Patrick, Kine, Ronja, Adrian og Gunnar.

 

Kine med sine søsken på konfirmasjonsdagen.

 

  

 

Aase Margrete 2012